Apie

Asociacija "Polkutė"

Dranseikų šeimos kapela nenutrūkstamai groja 14 metų. Dalyvavome Dainų šventėse, Moksleivių dainų šventėje, regioninėse  kapelų šventėse, koncertavome ir užsienyje. Mūsų smuikininkės Barbora su Agota ir armonikieriai Viltautas, Vilius  yra eilės varžytuvių diplomantai, lauretai. Per šiuos metus išaugo naujų muzikantų karta, vyresnįjį brolį Vilių pakeitė Viltautas, o šis savo pirmąją armoniką perleido pirmokui Visvaldukui. Prie kapelos mušdamas būgną mielai prisijungė ir Barboros vyras Aleksander, tuo pačiu praturtindamas repertuarą ir estiškomis dainomis.  Vytautą visi pažįsta kaip lumzdelio pūtiką  bei šokėją ir pasakotoją, be to jis mūsų IT specialistas.

2018 02 14

įsteigta asociacija "Polkutė"

Mūsų pirmininkė Barbora Aid.

Veikla

Mums svarbu, kad jaunimas būtų socialiai aktyvus, o muzika, tradicinė daina ir šokis puikus būdas susiburti, pajusti vienybę ir stiprybę. Mielai dalyvaujame bendruomenių šventėse, vakaronėse, projektuose. Dalyvaujame tarptautinėse veiklose susijosiose su pilietiškumo ugdymu, žmogaus teisių gynimu, socialinės atskirties mažinimu. Stengiamės padėti sudėtingose situacijose atsidūrusiems mūsų krašto jauniems žmonėms.

2019 m. projektas"Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas"

Parengėme edukacinę programą, kurią atlikome bendruomenių šventėse, svetainę, video klipus. Įsigijome armoniką , basetlę, mikrofoną,kompiuterį, fotoaparatą, grafinę planšėtę. 2020 metais projektas iš dalies finansuotas pagal Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programą (Molėtų rajono savivaldybė).

nuo 2019 m. vykdome neformaliojo švietimo programą "Polkutė linksmai"

Populiariname krašto muzikavimo tradicijas. Ruošiamės ir dalyvaujame varžytuvėse.

Mes Facebook'e, Youtub'e